Avis legal - mediàtic

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
– A través d’aquest avís legal, MEDIÀTIC MARKETING COMMUNICATIONS, S.L. informa els usuaris d’aquest lloc web, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a MEDIÀTIC MARKETING COMMUNICATIONS, S.L. les dades personals que els són sol•licitades.

Formularis o missatges

– L’usuari, en facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol formulari d’aquest lloc web o missatge de correu electrònic i acceptar-ne la tramesa, autoritza expressament a MEDIÀTIC MARKETING COMMUNICATIONS, S.L. que tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat aquelles dades enviades.

– La recollida i el tractament de les dades personals que l’usuari faciliti té com a finalitat atendre la seva consulta, i l’enviament d’informació sobre els nostres serveis que distribueix aquesta entitat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclòs l’electrònic.

– Les dades personals que faciliti l’usuari hauran de ser vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i aquest haurà de respondre dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a causa del no compliment d’aquesta obligació.

– MEDIÀTIC MARKETING COMMUNICATIONS, S.L. ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua o el tractament no autoritzat de les dades personals que l’usuari faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet, i manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les dades personals de l’usuari.

– En particular, MEDIÀTIC MARKETING COMMUNICATIONS, S.L. garanteix l’aplicació de les mesures de seguretat recollides en el RD. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es va aprovar el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades, y la normativa vigent i d’aplicació en cada moment.

– L’usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en el fitxer de MEDIÀTIC MARKETING COMMUNICATIONS, S.L., rectificar-la si és errònia, cancel•lar-la i oposar-se al seu tractament enviant un missatge de correu electrònic hola@mediatic.cat o una carta a MEDIÀTIC MARKETING COMMUNICATIONS, S.L.,carrer d’Aragó 166, ent-2a, 08011 Barcelona.