Skip links

011h

Projecte

011h és una startup creada pels fundadors de Privalia. Basa el model de negoci en la construcció d’edificis amb materials sostenibles i en l’estandardització del procés mitjançant digitalització. Es planteja un nou website amb un redisseny total de la seva experiència i usabilitat.

Es realitza també un shooting corporatiu de l’espai d’oficines amb l’equip treballant. Per tal d’obtenir fotografies fresques, dinàmiques, que reflecteixin l’essència de la marca. Aquestes aniran acompanyades de vídeos on a través de gràfics o imatges s’explicarà el procés de construcció en el que es basen.

Finalment, es realitza la maquetació d’un manual de l’edifici, amb els seus propis gràfics seguint la identitat corporativa de la marca.

Client

011h Sustainable Construction

Rol

Disseny web
Fotografia
Disseny gràfic
Editorial

Data

2022

Website

Juntament amb el disseny del nou site, es planteja també un redisseny corporatiu d’alguns elements de la marca. Es redueix la gamma cromàtica de 6 a 4 colors i se substitueixen les dues tipografies que té (Roboto i Open Sans) per una tipografia grotesca més adequada a les tendències. Aportant-li a la marca un aire renovat, modern i més trencador. Space Grotesk ens convida a imaginar una arquitectura ben dissenyada, amb línies rectes i sòbries, però al mateix temps sense perdre la seva part orgànica que ens aporten els materials utilitzats per la sostenibilitat.

Editorial i il·lustració

Il·lustracions i maquetació del manual de benvinguda a l’edifici sostenible Life Habitat Hospitalet.

Els gràfics estan construïts pensant en una rèplica de l’edifici ple de vida.

Les il·lustracions isomètriques ajuden a visualitzar les dimensions i proporcions de les diferents estances.

S’utilitzen els colors corporatius i icones representatives. A través dels quals, s’explica com utilitzar l’edifici adequadament per aprofitar-ne tots els seus avantatges sostenibles.

Vídeo 011h Mission

Vídeo realitzat el 2021, abans de tot el procés del nou website. En el qual l’objectiu era explicar la Missió de l’empresa amb gràfics simples i entenedors, per poder veure el procés de treball i els agents que hi participen.

Explore
Drag