Skip links

People
Feedback

Projecte

People Feedback és el distribuïdor principal al mercat espanyol dels dispositius de satisfacció HappyOrNot, la solució líder mundial en enquestes de satisfacció en calent.

Capten les emocions del moment gràcies als seus dispositius a través dels quals es pot obtenir feedback, analitzar-lo i millorar l’experiència del client.

Client

People feedback

Rol

Branding
Disseny web
Estratègia
Màrqueting digital

Data

2021-2022

Identitat

People Feedback construeix relacions sòlides entre persones i marques a través de les opinions. Busquem un símbol contextual que representi el significat de la marca i, en aquest cas, reuneixi els dos conceptes principals: persones i retroalimentació. Fent un ús creatiu del simbolisme aconseguim un símbol orgànic, comunicador i minimalista.

Construïm una gamma cromàtica digital i tecnològica basant-nos en les característiques dels mateixos dispositius, destacant el color verd, que reflecteix a la perfecció la visió de la marca i l’objectiu d’obtenir un feedback positiu.

Es tria una família tipogràfica geomètrica amb formes bàsiques i versàtil, que permet jugar amb diferents contrasts i realça la identitat i la comunicació de la marca.

HappyOrNot

HappyOrNot és el cor de la nova identitat de la marca People Feedback, verbal i visual.

Busquem crear un propi llenguatge de marca que, tot i ser vinculant, funcioni per si mateix i puguin coexistir en els diferents suports de comunicació.

Sistema visual

S’ha creat un univers gràfic paral·lel a HappyOrNot que inclou, entre altres elements creatius, una iconografia personalitzada per a la marca, amb una línia dinàmica que connecta tot el sistema visual.

HappyOrNot és sinònim de garantia de qualitat, i per això la vinculació amb la companyia finlandesa ha estat el pilar fonamental de l’estratègia de la marca. Arran d’una anàlisi digital, s’ha creat la pàgina web de People Feedback que dóna veu pròpia a la marca. Aquesta inclou una estructura i una arquitectura de la informació prèviament estudiada amb l’objectiu de treballar el posicionament orgànic (SEO), dissenyada sota criteris UX/UI i posant a l’usuari al centre de l’experiència.

S’han creat diverses landing page específiques per a cada mercat potencial, pensades exclusivament per a les campanyes de captació de leads que s’han dut a terme via Google Ads.

Explore
Drag