Skip links

Mans Unides

Projecte

Mans Unides és una ONG internacional espanyola de cooperació al desenvolupament. Constituïda per voluntaris, lluita per erradicar la fam i la pobresa al món.

Des de Mans Unides es duen a terme diferents campanyes anuals de sensibilització en les quals posen èmfasi a temàtiques concretes i en fan difusió mitjançant canals online i offline. Des de l’agència hem participat a les campanyes del 2021 i 2022.

Client

Mans Unides

Rol

Disseny web
Estratègia

Data

2021-2022

Campanya 2021

Sota el lema “Contagia solidaritat per acabar amb la fam” i en un escenari post pandèmia, al 2021 Mans Unides es va enfocar en la urgència de buscar junts el bé comú com a guia per a construir un món més just i solidari. El passat any, la pobresa i la desigualtat es van veure agreujades per la COVID-19 i es busca cridar a l’esforç i responsabilitat compartida. Mans Unides vol reforçar la col·laboració de les empreses en el seu projecte de crear un món menys desigual i més just.

Des de l’agència vam participar en el principal canal de difusió digital: la creació de la landing page de la campanya. En aquesta, es fa una crida a totes les empreses que vulguin col·laborar, proposant una experiència única amb un projecte de cooperació internacional que aportarà als equips uns forts valors solidaris.

La landing page ha estat dissenyada sota criteris CRO tenint en compte en tot moment l’objectiu de la campanya: captar l’atenció del visitant.

L’estructura ha estat prèviament treballada amb l’elaboració de wireframes, posant especial atenció en l’arquitectura de la informació, comunicant en tot moment la proposta de valor de Mans Unides a través d’un copywriting clar i entenedor i CTA’s treballats.

Campanya 2022

La campanya del 2022 de Mans Unides porta com a lema “La nostra indiferència els condemna a l’oblit”. Aquesta vol ser una crida a despertar consciències anestesiades perquè ningú es quedi enrere i evitar el mur de la indiferència i la desigualtat que condemnen a l’oblit a més de mil milions de persones que pateixen fam i pobresa al món.

Aquest any s’ha buscat innovar en disseny per a construir una landing page visual, intuïtiva, atractiva i dinàmica.

S’ha creat una peça audiovisual com a entrada de la landing page que reflecteix el concepte de la campanya: la cara de la dona es converteix en petites partícules que es desdibuixen fins que, finalment, s’esvaeix i desapareix per complet.

L’objectiu d’aquesta landing page és la captació de col·laboradors que facin una donació puntual o es puguin associar a l’ONG.

S’ha buscat cridar l’atenció del visitant mitjançant la innovació en la composició dels diferents elements gràfics, seguint un storytelling que connecta el concepte de la campanya amb el seu propòsit.

Explore
Drag